Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.kociesiatki.pl, prowadzony jest przez firmę Evolution Maciej Grabski. 
NIP: 6762267420
 z siedzibą w Krakowie, ul. Wzgórze  20.

Najważniejsze punkty regulaminu

Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub
  e-mailem: biuro
  @kociesiatki.pl

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm InPost oraz DHL, Geis.

 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki w postaci paragonu lub faktury VAT wystawianej na życzenie klienta.

 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem – przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, kartą kredytową oraz BLIKiem 

 •  W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Towar musi być jednak nieużywany i zapakowany w oryginalne opakowanie, nie dotyczy to towarów przygotowywanych na zamówienie – siatek ciętych na wymiar.

 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu

I. Postanowienia ogólne

II. Realizacja zamówienia

III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

IV. Ochrona danych osobowych

V. Postanowienia końcoweI. Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres biuro
@kociesiatki.pl
Wiążące dla stron transakcji jest potwierdzenie zamówienia przez Pracownika Sklepu. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron po potwierdzeniu zamówienia przez Pracownika Sklepu.
W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty -każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

Czas wysyłki towaru do klienta zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość wysłania towaru do 10 dni roboczych.  

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
Kupujący jest obciążany kosztami dostawy
 towaru.
Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

1. Przelewem na rachunek bankowy

Dane do wpłaty

Evolution
ul. Wzgórze 20
30-377 Kraków

NEST Bank
40 1870 1045 2078 1003 7225 0001

Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku.

2. Za pobraniem / przy odbiorze przesyłki. Obowiązuje dodatkowa dopłata w wysokości 5 zł. 

3. Jeżeli Klient wybierze opcję dostawy „Paczkomat”, a nie poda numeru Paczomatu,

3.1 Paczka automatycznie zostanie skierowana do najbliższego paczkomatu względem podanego adresu w formularzu zamówienia.

3.2 Paczka zostanie skierowana do Paczkomatu zdefiniowanego przez Klienta w indywidualnym koncie InPost

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 
7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: 
Evolution, ul. Wzgórze 20, 30-377 Kraków. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zwrotowi nie podlegają produkty sprowadzane lub przygotowywane na zamówienie w tym siatki, które docinane są z większych arkuszy na wybrany przez klienta wymiar.

IV. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Evolution Maciej Grabski z siedzibą przy ul. Wzgórze 20 30-377 Kraków, e-mail: biuro@kociesiatki.pl. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail biuro@kociesiatki.pl. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia na podstawie dobrowolnego przekazania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Dane mogą być udostępniane firmą przewozowym w celu prawidłowej realizacji usług. Dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania sklepu.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Postanowienia końcowe

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Evolution Maciej Grabski ul. Wzgórze 20, 30-377 Kraków.
Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.